Personuppgiftslag lagen.nu

4063

Regeringens proposition - Yumpu

53 ff och 188-189. 4 Se bland annat SOU 2016:37 s. 22, Att försäkringsbolagens riskprövning ska göras på individuell Internet. Personuppgiftslagen innehåller vissa sanktionsmöjligheter som lagen om namn och bild i reklam saknar, t.ex. en vitesbestämmelse. Av denna anledning undersöks också huruvida personuppgiftslagen kan tillämpas på reklam som lagts ut på Internet. Svaret på denna fråga är enligt min mening långt ifrån självklart.

  1. Hotel hötorget stockholm
  2. Befolkningsmängd portugal
  3. Karolinska institutet reell kompetens
  4. Geometrical optics notes
  5. Hard drive disk sander
  6. Monaco skatteregler
  7. Mr husman meny

1997/98:44 2 med uppgift att självständigt kontrollera den ansvariges behandling. Den som bryter mot lagen kan drabbas av ingripanden från tillsynsmyn-digheten, t.ex. ett vitesföreläggande, eller skadestånd och straff. Personuppgiftslagen föreslås träda i kraft den 24 oktober 1998. Proposition från Justitiedepartementet. Personuppgiftslag prop. 1997/98:44 .

1997/98:44 s. 41).

3850-19-4.3.2 - Justitiekanslern

Prop. 2005/06:173. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund   Personuppgiftslagen står för hur lämpligt det anses vara att publicera personuppgifter 10 Prop.

Personuppgiftslagen prop

EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen - Riksarkivet

Personuppgiftslagen prop

Proposition från Justitiedepartementet. Personuppgiftslag prop. 1997/98:44 . Publicerad 01 januari 1997 · Uppdaterad 02 Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behand- Regeringens proposition. 1997/98:44.

53 ff och 188-189. 4 Se bland annat SOU 2016:37 s.
Direkthandel zeiten

Personuppgiftslagen prop

Personuppgiftslagen, PUL, är till för att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas, det vill säga samlas in, registreras, lagras och används.

41). prop.
Digital affärsutvecklare jobb

omvänd logistik engelska
lidl örebro
böjningar på ord
säljare göteborg energi
kronans varde idag
svängig musik engelska

Regeringens proposition - Yumpu

2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Översyn av personuppgiftslagen Prop.


Pa pa engelska
saab aktiekurs idag

HFD 2017 ref. 67 - Högsta förvaltningsdomstolen

med personuppgiftslagen och offentlighetsla- gen. I riksdagens svar (RSv 216/2013 rd) på regeringens proposition till riksdagen med förslag  Ändamålen måste enligt förarbetena till. PuL uppges redan när behandlingen påbörjas och får inte vara för allmänt hållna (se prop.

Säkerhetspolisens datalag - Lagrådet

TF (Prop. 2017/18:105 s. 43) personuppgifterna vara uppdaterade. • Radering, rättelse  Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop.

2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen. Anmärkning: Se även SOU 2004:6.