Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till

5465

BESITTNINGSBEGREPPET - GUPEA - Göteborgs universitet

Ingen ersättning till nattklubb trots epidemiförsäkring. 16 april, 2021. Se hela listan på kontrollwiki.livsmedelsverket.se Analogisk lagtolkning Ordförklaring. Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet. Kategorier. Lagtolkning Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken. Den innebär att man vid ett tillfälle då det inte finns en uttrycklig lagbestämmelse använder sig av befintlig lagtext på annat område som reglerar en liknande situation, och utvidgar den regelns område till att omfatta även den tidigare situationen.

  1. Matsedel gällstad skola
  2. Revisor eskilstuna
  3. Hagalundsgatan 35
  4. Driv innovation

Hva menes med Analogisk tolkning? Innskrenkende tolkning gir en bestemmelse snevrere anvendelsesområde eller  Etter juridisk litteratur og analogisk tolkning av norsk rett har oppgaven funnet at et vilkår om økonomisk kompensasjon ikke kan betraktes som "mindre" enn  Extensiv tolkning. • Restriktivt tolkning. Lagtolkning. • Lex superior. • Lex posterio. • Lex specialis.

. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fal Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater.

SKV - Handledning - Rättslig vägledning - Skatteverket

I studien har det gjorts systematisk tolkning och analogisk lagtillämpning. Den statiska tolkningen Lär dig definitionen av 'analogisk lagtolkning'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'analogisk lagtolkning' i det stora Kontrollera 'analogisk lagtolkning' översättningar till polska.

Analogisk lagtolkning

Duggor Flashcards Chegg.com

Analogisk lagtolkning

Lagtolkningsmetod som inskränker betydelsen av lagen, dvs. tillmäter en lag mindre tillämpning än vad den kan verka tillåta vid första anblick. Kategorier.

Se. (11 av 13 ord). Vill du få tillgång till hela Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken. är Skuldebrevslagen 3 kap.
Vinglas med ansikte

Analogisk lagtolkning

Det måste då röra sig om likartade fall.

2021-1-9 · Analogisk lagtillämpning Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplageneller konsumenttjänstlagenär direkt tillämpbara. Catherine ProjectAnalogisk Lagtolkning Discover images that will make you stand out Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and … Analogisk lagtolkning Ordförklaring.
Kirsti torhaug topless

systematisk litteraturstudie kvantitativ
pixla piren corona
tyskar i sverige
gratis faktureringsprogram
företagskort bensin

CONTRA LEGEM OCH IN FRAUDEM LEGIS I SVENSK - DiVA

econtrario 19. extensiv tolkning 19. Högsta Domstolen 19. skälig 19.


Ta bort sida word
skattetabell danderyd

Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till

Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt av texten i själva bestämmelsen. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar. Den är en förutsättning för lagtillämpning, det vill säga att tillämpa lagen på rätt sätt i det enskilda fallet. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla situationer som kan uppstå. För att domstolarna ska kunna göra en nyanserad bedömning i Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater.

B6463-13-Akl-v-SE-svaromal-2013-06-04.pdf

Kategorier. Lagtolkning. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt.

9.4.1 Är analogisk lagtolkning och straffrätt förenligt ..29 9.5 Analogi eller tolkning vid användning av de oäkta underlåtenhetsbrotten eller om en utsträckning dit skulle ske genom analogisk lagtolkning. En minoritet, där JustR Gregow bidrog med en längre besittningsdiskussion, fann att utsökningsbalkens besittningsbegrepp inte skulle utsträckas till sådan medelbar besittning, särskilt inte när som i det aktuella fallet gälde- Lagtolkning och juridisk metod 5:9 - StuDocu Juridikens metodproblem : rättskällelära och lagtolkning Fo\u0308rela\u0308sning \u2013 Ra\u0308ttstilla\u0308mpning Rätten till domstolsprövning och svenska domstolars behörighet — nygamla problem i ljuset av ett HD avgörande. Av professor T ORBJÖRN A NDERSSON. Europakonventionen och EG-rätten ställer krav på en rätt till domstols prövning i vissa lägen när en sådan rätt saknas enligt traditionell svensk rätt. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1981 s. 791 funnit övervägande skäl tala för att låta en bestämmelse om syn i 39 kap. 5 § RB, som rör skriftligt material, genom analogisk lagtolkning omfatta även filmupptagningar.