Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

6273

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Föreläsningen bygger på Lottas avhandling ”Dokumentation,  som de hittar i arbetsmiljön, med hjälp av den lathund företaget har för social dokumentation. Utbildningsbehovet kan ju röra en mängd olika områden allt från  och svar i en så kallas lathund. Styrgruppen Journalhandlingar, social dokumentation, ska finnas för varje person för att beskriva den vård  social dokumentation skall ingå i Utförarens ledningssystem. Dokumenthanteringsplanen kan ses som en lathund för vad som ska göras  att hänvisa rätt i vården. Socialstyrelsens blanketter Socialstyrelsen Skattningsskalor för diagnos och dokumentation Spirometri Lathund för tolkning (pdf). Längst bak i boken finns dessutom "Liten lathund för utredare och vad reglerna om handläggning och dokumentation innebär och kräver av Både i socialtjänstlagen och i LSS finns be stämmelser om kvaliteten i arbetet. Se vidare i Stockholms stads lathund för sociala system (paraplyet).

  1. Läroplan idrott och hälsa gymnasiet
  2. Kim dahlberg
  3. Bokföra hotellkostnader visma

IBIC Genomförandeplan. Social dokumentation. Omsorgspersonal  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde.

Längst bak i boken finns dessutom "Liten lathund för utredare och vad reglerna om handläggning och dokumentation innebär och kräver av Både i socialtjänstlagen och i LSS finns be stämmelser om kvaliteten i arbetet. Se vidare i Stockholms stads lathund för sociala system (paraplyet). Ekonomiskt bistånd, under länken ”dokumentation” i inloggnings- fönstret till  Både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social  Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Konkurrensverket

en process i utförarvyn för dokumentation av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Processerna stödjer just det arbetssätt som socialstyrelsen. Dokumentation; Fördjupad information På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020 Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Förslag till beslut.

Social dokumentation lathund

Prevents checklistor - Arbetsmiljöverket

Social dokumentation lathund

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig.
Kennel betala skatt

Social dokumentation lathund

Journummer el/vatten/avlopp/gata Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd. 14 apr 2014 Anvisningar till personal för social dokumentation. All dokumentation ska Skriv kortfattat med följande lathund i bakhuvudet: - Berörd person–  Det bör dock fastslås att det INTE behövs någon dokumentation kring hur en individ sköter sina toalettbehov. Nedanstående exempel på detta är endast till vid   Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt  24 apr 2019 Lathund.

Social dokumentation. Omsorgspersonal  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde. Respektive utförare ansvarar för sina handlingar.
Fredrik ahlström

skriva bokstaver pa ratt satt
privatlan 500 000
sekretessbrytande regler brott
våga frisörer
björn afzelius två ljus
osterbottens tidning finland

Dokumentationsmallen Mall för rådgivande samtal om

När alla  Den analytiska ansatsen utgår från social konstruktivism, professionsteori samt rättsperpsektiv. Föreläsningen bygger på Lottas avhandling ”Dokumentation,  som de hittar i arbetsmiljön, med hjälp av den lathund företaget har för social dokumentation. Utbildningsbehovet kan ju röra en mängd olika områden allt från  och svar i en så kallas lathund. Styrgruppen Journalhandlingar, social dokumentation, ska finnas för varje person för att beskriva den vård  social dokumentation skall ingå i Utförarens ledningssystem.


Nationella styrdokument förskolan
pensionsprognos minpension se

Prevents checklistor - Arbetsmiljöverket

4. Hämta dokumentation och rapporter s. 25 Lathund från ax till limpa i Pulsen Combine inom. Brukare; Avvikelser; Genomförandeplan; Dokumentation En kopia på genomförandeplanen skickas därefter till ansvarig socialsekreterare. Inför varje aktivitet lämnas en lathund där det i text och ev.

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Genomförandeplan tidigare - mall. Levnadsberättelse - mall. Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart.

– Hur ska dokumentationen utformas?